Skip to main content
Allt

Vill du bli familjehem?

By 11 maj 2023No Comments

På Nebteamet erbjuder vi familjehem för barn och ungdomar som har svårt att bo i sitt eget hem. Våra tjänster är utformade för att stödja, vårda och odla en trygg och säker miljö där de kan växa och utveckla de färdigheter de behöver för att trivas.

Våra familjehem får stöd av kvalificerad personal med erfarenhet av barnpsykiatri, pedagogik, socialt arbete och hälsovård. Vi förstår att varje barns behov är unika och därför strävar vi efter att skapa en skräddarsydd plan som tar hänsyn till varje barns individuella situation. Detta omfattar aktiviteter som att lära ut positiva beteendehanteringstekniker, problemlösningsstrategier, vägledning i att göra hälsosamma livsstilsval samt att reagera på eventuella känslomässiga eller mentala hälsoproblem som kan uppstå.

Vid sidan av det stöd vår personal ger i familjehemmet erbjuder vi också regelbundna besök av lärare från skolan som arbetar med barnen i pedagogiska ämnen. Ungdomarna får tillgång till aktiviteter utanför skoltid som idrottsklubbar och musiklektioner för att hjälpa dem att engagera sig i meningsfulla aktiviteter utanför skoltid.

Neb Teamet söker er som har tid, engagemang och ledigt rum hemma. Kan tänka sig ta emot barn och/eller tonåringar

Nebteamet anser vi att alla förtjänar en chans att leva ett tillfredsställande liv; vi strävar efter att uppnå detta genom att tillhandahålla en säker och stödjande miljö för alla våra invånare. Vårt omfattande utbud av terapeutiska program gör det möjligt för oss att se till att varje individ får den rätta mängden hjälp som behövs för att de ska lyckas både socialt och akademiskt.

Vi förstår att det kan vara svårt för barn i fosterhem att anpassa sig till en ny miljö. Vårt team är dedikerat till att hjälpa dem att göra övergången så smidig som möjligt och ger dem vägledning och stöd varje steg på vägen. Vårt mål är att se till att alla våra boende utvecklas till väl avrundade vuxna som är redo att ta sig an livets utmaningar med självförtroende.

Vi är också medvetna om hur viktigt det är att familjen engagerar sig för att ge en känsla av stabilitet och trygghet för unga människor i familjehem. Vi erbjuder regelbundna familjebesök och aktiviteter samt specialiserad rådgivning vid behov. Detta hjälper oss att bygga starka relationer mellan våra boende och deras familjemedlemmar, vilket i slutändan leder till bättre resultat för alla inblandade.