Skip to main content

Som företagare är det viktigt att skydda sin verksamhet mot olika risker och olyckor. En brand, ett inbrott eller en skada på företagets utrustning kan snabbt leda till stora ekonomiska konsekvenser. Därför är det avgörande att ha en företagsförsäkring som skyddar mot dessa risker.

Era Försäkringar – Specialister på företagsförsäkringar

Era Försäkringar är en försäkringsförmedlare som specialiserar sig på företagsförsäkringar. Med lång erfarenhet och kunskap om företagsrisker kan Era Försäkringar erbjuda skräddarsydda försäkringslösningar för olika branscher och företagstyper.

En företagsförsäkring genom Era Försäkringar skyddar företaget mot bland annat brand, inbrott, skador på utrustning och ansvarsskador. Försäkringen kan även omfatta ersättning för inkomstbortfall om företaget påverkas av en skada eller olycka.

Viktiga försäkringar för företag

När man väljer en företagsförsäkring är det viktigt att se över vilka risker som är specifika för ens eget företag och bransch. Här är några exempel på försäkringar som kan vara viktiga för olika typer av företag:

  1. Företagsförsäkring – En allmän företagsförsäkring som skyddar mot skador och olyckor som kan drabba företaget.
  2. Ansvarsförsäkring – En försäkring som skyddar företaget mot skador eller olyckor som orsakas av företaget eller dess anställda.
  3. Egendomsförsäkring – En försäkring som täcker skador på företagets egendom, såsom byggnader, utrustning och inventarier.
  4. Transportförsäkring – En försäkring som täcker skador på företagets transporter och gods under transport.
  5. Sjukförsäkring för anställda – En försäkring som ger de anställda möjlighet att få ersättning vid sjukdom eller skada.

Genom att ha en företagsförsäkring som täcker de risker som är specifika för ens eget företag kan man som företagare tryggt bedriva sin verksamhet och fokusera på att utveckla företaget.

Era Försäkringar – En pålitlig partner för ditt företag

Som en specialiserad försäkringsförmedlare är Era Försäkringar en pålitlig partner för ditt företag. Genom att erbjuda skräddarsydda lösningar och en hög servicenivå hjälper Era Försäkringar företag att säkra sin verksamhet och minimera riskerna för ekonomiska förluster vid olyckor och skador.

Så, om du som företagare vill säkra din verksamhet och minimera risken för ekonomiska förluster vid olyckor och skador, är det viktigt att se över dina försäkringsbehov och välja en pålitlig företagsförsäkringsleverantör som Era Försäkringar.